Updated Rulebook

Fine looking version.
Ugly, but printer friendly version.

Deutsch Regelbuch

Schön Version.
Hässlich, aber druckbare Version.

Story

It is the year 1609 in Logroño, northern Spain. The Spanish inquisition has undertaken a campaign to root out witchcraft and massive examinations are about to start. You are a suspect. Will you be able to assure the interrogators of your innocence through cunning, resilience and skillful use of bribes? Or will you break under torture and end up being burned at the stake as a witch?

Game

Inquisitio is a fast paced cardgame for two to five players. The players try to balance between enduring the horrors of brutal interrogations and not confessing to too many crimes of witchcraft. The player who manages to avoid being sentenced to the stake and is freed from the dungeon with the best combination of health, sanity and innocence will be the winner.

Where to get a copy?

The game is available to be bought from Game salute or you can ask from me via Email.

Extra info

More pictures, the rules, reviews and a lot of other information about the game can be found from the BoardGameGeek

Tarina

Eletään vuotta 1609 Logroñossa, Pohjois-Espanjassa. Espanjan inkvisitio on aloittanut kampanjan noituuden kitkemiseksi ja laajamittaiset kuulustelut ovat alkamassa. Sinä olet yksi epäillyistä. Onnistutko vakuuttamaan kuulustelijat syyttömyydestäsi oveluuden, sitkeyden ja taitavan lahjonnan avulla? Vai murrutko kidutuksessa, päätyen roviolle noitana?

Peli

Inquisitio on nopeatempoinen korttipeli, joka sopii kahdesta viiteen pelaajalle. Pelaajat tasapainoilevat kaameiden kuulustelujen ja tunnustuksesta seuraavan noidaksi leimautumisen välillä. Ei riitä, että onnistut välttämään rovion, sillä voittajaksi pääsee se, joka parhaiten yhdistää fyysisen ja henkisen terveytensä sekä syyllisyyden taakan astellessaan viimein ulos tyrmästä.

Mistä sitä saa?

Peli on myynnissä Game salutella tai voit kysyä suoraan minulta sähköpostilla.

Lisätietoja

Lisää kuvia, säännöt, arvosteluja ja paljon muuta tietoa pelistä löytyy BoardGameGeekistä. Katso myös artikkeli Lautapelioppaasta.